Politică de Confidențialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al AYURA.RO, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra   datele    dumneavoastră    în    deplină    concordanță    cu    Regulamentul    (UE)   2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

PREAMBUL

AYURA.RO (în continuare: „Operator de date”) este o companie încorporată și care operează în România, al cărei domeniu principal de activitate este comercializarea de produse prin intermediul website-ului AYURA.RO.În  această  Politică  de  confidențialitate, termenii  ”compania”,   „noi”,   „ai   noștri/ale   noastre” etc. reprezintă întotdeauna operatorul de date.Termenii ”dumneavoastră”, ”utilizator”, „client” se referă la persoana care fie accesează AYURA.RO, fie își crează un cont sau achiziționează produsele comercializate de companie.Utilizatorul este informat cu privire la dispozițiile acestei Politici de confidențialitate la momentul creării contului pe AYURA.RO și la momentul solicitării informațiilor necesare pentru validarea contului. Utilizatorul va confirma că a fost informat cu privire la Politica de confidențialitate prin bifarea unei rubrici existente pe site, la rubrica creării contului. Odată cu crearea contului, Utilizatorul își va acorda consimțământul pentru utilizarea datelor în scop de marketing, consimțământul acordat în acest sens putând fi retras în orice moment prin intermediul platformei sau prin mijlocul prin care sunt transmise informațiile către acesta.Operatorul de date este responsabil pentru elaborarea prezentei Politici de confidențialitate, pentru respectarea deplină a persoanelor din sfera sa de aplicare și pentru monitorizarea și efectuarea oricăror modificări necesare. Operatorul de date poate modifica unilateral și în orice moment această Politică de confidențialitate. Unele procese de afaceri și îmbunătățiri fac esențial ca unele dintre obiectivele de gestionare a datelor să se extindă ulterior. Operatorul de date se angajează să respecte directivele GDPR  în  fiecare  caz  care  necesită  prelucrarea  datelor   cu   caracter  personal. Politica de confidențialitate intră în vigoare odată cu publicarea sa.Operatorul de date acordă fiecărei persoane interesate dreptul de a cunoaște, în special, scopul prelucrării datelor cu caracter personal și, dacă este posibil, durata prelucrării datelor cu caracter personal, destinatarii datelor cu caracter personal și logica prelucrării automate a datelor cu caracter personal, precum și consecințele pe care le poate avea gestionarea datelor și informațiile pe care le poate primi Persoana Vizată. Acest drept nu ar trebui să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altora, inclusiv secretele comerciale sau proprietatea intelectuală, în special în ceea ce privește protecția software-ului. Cu toate acestea, aceste considerente nu ar trebui să conducă la refuzul tuturor informațiilor de către Operatorul de date față de Persoana Vizată.Acceptarea expresă a acestei Politici de confidențialitate prin mijloace electronice este voluntară, specifică și informativă, dumneavoastră confirmând astfel faptul că ați luat la cunoștință prevederile acestei politice de confidențialitate.Operatorul de date se angajează să protejeze datele personale ale Utilizatorilor acestea fiind gestionate confidențial și fiind luate toate măsurile, tehnice și organizatorice pentru a asigura securitatea datelor.Operatorul de date prelucrează datele cu caracter personal în mod legal și corect și într-o manieră transparentă pentru Persoana Vizată și eventuala colectare poate avea loc doar pentru un scop specific, explicit și legitim, adecvat și relevant pentru scopul său și limitat la ceea ce este necesar. Atunci când prelucrează date cu caracter personal, Operatorul de date se străduiește să se asigure că acestea sunt corecte și actualizate și va lua toate măsurile rezonabile pentru a șterge sau rectifica cu promptitudine orice date cu caracter personal inexacte.Având în vedere că Operatorul de date are sediul în România, protecția oferită în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal reglementată de această Politică de confidențialitate este garantată de autoritatea națională de supraveghere competentă, Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal (ANSPDCP).

DATE REFERITOARE LA OPERATOR

Denumirea operatorului de dateQUANTUM REFLEXIVE INVEST SRL
Sediul operatorului de dateOradea, str. Str. Tudor Vladimirescu, Nr.28/i, Ap.4
Informații de contact ale Operatorului de date, precum adresa de e-mail folosită regulat pentru a contacta utilizatoriioffice@AYURA.RO
Nr. Registrul comerțuluiJ5/2326/2019
Cod fiscalRO41719900
Denumirea autorității de înregistrareOficiul Registrul Comerțului pe lângă Tribunalul Bihor
Pagină webwww.AYURA.RO
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră și pentru a obține informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aveți posibilitatea să contactați Responsabilul cu protecția datelor la adresa de e-mail office@AYURA.RO.

LEGISLAȚIE APLICABILĂ

Operatorul de date declară că, în orice moment, va trata datele cu caracter personal ale oricărui subiect cu care nu este, încă în relație contractuală, precum a oricărui Utilizator contractat, în conformitate cu legislația aplicabilă, în special cu:
 • Regulamentul Uniunii Europene: Regulamentul general privind protecția datelor al Uniunii Europene 2016/679/UE („GDPR”)
Constituția României
 • Noul Cod Civil actualizat 2019 – Legea 287/2009
 • Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic
 • Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
 • Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare)

CE CATEGORII DE DATE PRELUCRĂM

Datele personale sunt colectate în mod direct prin intermediul AYURA.RO, colectarea fiind realizată în diferite etape, precum:Când plasați o comandă pe AYURA.RO, ne transmiteți:numele și prenumele, adresă(stradă, oraș, județ), număr de telefon, adresă de e-mail;Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web sau a folosirii aplicației smartphone, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.Pe site-ul nostru web și în aplicația smartphone putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

TIPUL DE DATE COLECTATE, SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

1. Pentru oferirea serviciilor AYURA.RO
TIPURI DE DATESCOPUL COLECTĂRIITEMEIUL LEGAL
 • nume, prenume
 • număr telefon
 • adresă livrare/ facturare
 • date facturare
 • date privind plata produselor
 • e-mail
 • Plasarea unei comenzi pe AYURA.RO
 • Facturare, prelucrare comenzi și transmiterea acestora
 • Returnarea produselor și soluționarea anulărilor comenzilor
 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Companiei
 • Livrarea produselor
 • Marketing direct dacă există consimțământ expres
 • Încheierea și executarea unui contract – art.6  lit.f) GDPR
 • Obligație legală– art.6 lit.c) GDPR
 • Consimțământ- art.6 lit.a) GDPR- în cazul marketingului direct
 2. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastrePutem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.
TIPURI DE DATESCOPUL COLECTĂRIITEMEIUL LEGAL
 • e-mail
 • număr de telefon
 • Optimizarea și adaptarea experienței pe AYURA.RO
 • Interesul legitim – art.6 lit.f) GDPR
3. Pentru activități de marketingPentru promovarea produselor comercializate, extinderea vizibilității AYURA.RO și informarea dumneavoastră cu privire la campaniile de marketing, colectăm și utilizăm următoarele tipuri de date.
TIPURI DE DATESCOPUL COLECTĂRIITEMEIUL LEGAL
 • e-mail
 • număr de telefon
 • Informații cu privire la produse             similare,
 • oferte, promoții, recomandări produse complementare
 • Acordarea de vouchere pentru cumpărături
 • Informații             privind campanii promoționale
 • Consimțământ -art.6 lit. a) GDPR – obținut în prealabil și  cu posibilitatea retragerii în orice moment
Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:
 • Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin
 • Contactarea AYURA.RO folosind detaliile de contact descrise mai
Ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.Vom solicita consimțământul dvs. înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, vă aducem la cunoștință că veți putea retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea în scop de marketing, caz în care nu veți mai primi nicio comunicare de marketing din partea noastră. Vom include un link de dezabonare pe care îl puteți utiliza dacă nu doriți să vă mai trimitem mesaje.

4.Pentru apărarea intereselor și respectarea prevederilor legale

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:
 • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei RO față de atacuri cibernetice:
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială precum și în vederea îndeplinirii unor obligații legale ce ne revin conform legislației în vigoare, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal furnizate pentru plasarea unei comenzi pe AYURA.RO (e-mail, nume, prenume, număr telefon, adresă livrare) pentru o perioadă de 1 an de la ultima comandă plasată. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun. Această excepție poate deveni aplicabilă în situația în care informațiile sunt necesare pentru apărarea drepturilor noastre în instanță sau în fața autorităților abilitate ori în alte cazuri care presupun protejarea intereselor noastre. În cazul acestei excepții, datele sunt stocate până la finalizarea definitivă a acțiunilor judiciare.Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs. personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele , vom distruge datele dvs. personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite (spre exemplu, vom șterge/distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate în urma interviurilor, dacă nu există perspectiva serioasă de angajare în viitor). Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod sigur care să asigure imposibilitatea de reconstituire, iar, dacă acestea sunt salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.Datele necesare facturării (adresa, nume client, etc) și păstrării evidențelor contabile sunt păstrate pe o perioadă de 10 ani conform legislației aplicabile, fiind  o  obligație  legală  a  Companiei. Prelucrarea și stocarea altor tipuri de date cu caracter personal nu va depăși 3 ani.

TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În vederea desfășurării activității comerciale și îndeplinirii scopurilor descries anterior, după caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:
 • societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca RO;
 • partenerilor RO;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

TRANSMITEREA DATELOR CĂTRE ALTE STATE

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European.Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prevăzute în politicile interne de confidențialitate și conforme standardelor industriei.Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Conform Regulamentului, aveți următoarele drepturia. Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs.b. Dreptul de acces asupra datelor. Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) dinc. Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete. Aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care văd. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”). În situațiile prevăzute la 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal.e. Dreptul la restricționarea prelucrării. În cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării.f. Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator („dreptul la portabilitate”). Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre către alt operator („dreptul la portabilitate”)g. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor. În cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucăriih. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra asupra dvs.i. Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor j. Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere, datele de contact fiind regăsite în cele ce urmează:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
AdresăB-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
e-mailanspdcp@dataprotection.ro
Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact, respective office@AYURA.RO sau la sediul societății. Solicitările bazate pe exercitarea drepturilor prevăzute la art. 15-21 din GDPR vor fi formulate, obligatoriu, în scris, în așa fel încât să se asigure verificarea respectării prevederilor din GDPR.Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului AYURA.RO. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.
Prezentul document este protejat de legislația drepturilor de autor și este interzisă reproducerea parțială sau totală fără acordul expres al autorului.

Savurează Cafeaua ta preferată
Și conectează-te CU NOI
PE social media